"Иновации и конкуректноспособност"

21.03.2022

 

ЛОГИСОФТ ЕООД ПОДПИСА ДОГОВОР BG16RFOP002-2.089-2056 ОТ 21.03.2022 Г. ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 лв. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19”

Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” и Приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“, Инвестиционен приоритет 6.1 „Улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, управлявана от Министерство на икономиката.

Номер и наименование на проекта: № BG16RFOP002-2.089-2056 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Главна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очаквани резултати:  Постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Логисофт ЕООД е с предмет на дейност в сферата на индустриалната автоматизация – развойна, инженерингова и консултантска дейност, включително проектиране, програмиране, внедряване, поддръжка и сервиз на автоматизирани системи за индустрията.

Основен ефект, който се търси от предоставянето на помощта е осигуряване на оборотен капитал за покриване на текущи разходи на дружеството и запазване на работните места в него.

Реализацията на проекта продължава 3 месеца и трябва да приключи най-късно на 18.06.2022 година.

Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 42 500,00 лв. европейско и  7 500,00 лв. национално съфинансиране.

Последни новини

27.02.2020

ЛогиСофт в челната тройка за наградите на БАИТ

Номинацията е в категория „Успешен български ИКТ продукт/услуга“

11.02.2020

Модернизация на пакетираща машина Rovema

Поредно иновативно решение на ЛогиСофт за Jacobs Douwe Egberts

15.11.2019

ЛогиСофт с участие в седмата Логистична бизнес конференция

ЛогиСофт участва е със собствен щанд, на който представи най-новите си високоавтоматизирани решения

Запишете се за новини и събития!