История

Фирмата има богата и разнообразна 20-годишна история. Създадена е от инж. Крум Павлов през 1997г., в следствие на дългогодишен натрупан опит в областта на интралогистиката – автоматични високостелажни складове, робокарни, конвейерни системи и др. Условията през 90-те години налагат навлизането ни в различни индустриални браншове. Ключовата дума за този период е ретрофит. Реализирали сме многобройни успешни решения за цялостно управление на фабрики на световни лидери. В по-нататъшната си история имаме внедрени и мащабни решения в областта на интралогистиката. В този сектор фирмата продължава да се занимава интензивно и до днес. Наши крайни клиенти са големи компании от целия свят. Участвали сме в редица индустриални изложения в България. Най-успешните ни представяния до момента са на панаирите Ceramitec (2015г.) и LogiMAT (2017г.) в Германия.

Запишете се за новини и събития!